ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ

1. Sakkas LI, Thouas B, Kotsou S, Apostolou A, Ioakimides D.  Cervical myelopathy with ankylosing hyperostosis of the spine. Surg Neurol 1985; 24:43-6.

            2. Sakkas LI, Thouas B, Smyrnis P, Vlahos E. Low-back pain and ochronosis. 

Intern Orthop 1987; 11:19-21.

            3. Sakkas LI, Demaine AG, Welsh KI, Panayi GS. Restriction fragment length polymorphism for the T-cell receptor α and β chain genes in rheumatoid arthritis.

Arthritis Rheum 1987; 30:231-2.

            4. Sakkas LI, Demaine AG, Vaughan RW, Welsh KI, Panayi GS. The association of DNA variants at or near the IgH locus with rheumatoid arthritis. J Immunogenet 1987; 14:189-96.

            5. Sakkas LI, Demaine AG, Panayi GS, Welsh KI. Arthritis in patients with psoriasis is associated with an immunoglobulin gene polymorphism. Arthritis Rheum 1988; 31:276-8.

            6. Lanchbury JSS, Sakkas LI, Marsh SGE, Kennedy LJ, Bodmer JG, Panayi GS. Polymorphism of HLA-DR4 associated gene products in rheumatoid arthritis. In Immunobiology of HLA Vol 2:Immunogenetics and Histocompatibility. B. Dupond ed. Springer-Verlag, New York, 1988, pp 415-17.

            7. Stephens HAF, Sakkas LI, Vaughan RW, Teitsson I, Welsh KI, Panayi GS. HLA-DQw7 is a disease severity marker in patients with rheumatoid arthritis.

Immunogenetics 1989; 30:119-22.

            8. Stephens HAF, Vaughan RW, Sakkas LI, Welsh KI, Panayi GS. Southern blot analysis of HLA-DP gene polymorphisms in caucasoid rheumatoid arthritis (RA) patients and controls.  Immunogenetics 1989; 30:149-55.

            9. Lanchbury JSS, Sakkas LI, Marsh SGF, Bodmer JG, Welsh KI, Panayi GS. HLA-DQb3.1 allele is a determinant of susceptibility to DR4-associated rheumatoid arthritis.

Human Immunol 1989; 26:59-71.

             10. Wordsworth BP, Lanchbury JSS, Sakkas LI, Welsh KI, Panayi GS, Bell JI. HLA-DR4 subtype frequencies in rheumatoid arthritis indicate that DRB1 is the major susceptibility locus within the human leukocyte antigen class II region.

Proc Natl Acad Sci (USA) 1989;86: 10049-53.

            11. Sakkas LI, Macfarlane DG, Bird H, Welsh KI, Panayi GS. Association of osteoarthritis with homozygosity for a 5.8 Kb Taq I fragment of the a1-antichymotrypsin gene.   Br J Rheumatol 1990; 29: 245-8.

            12. Sakkas LI, Loqueman N, Panayi GS, Myles AB, Welsh KI. Immunogenetics of polymyalgia rheumatica. Br J Rheumatol 1990; 29:331-4. This prompted an editorial (BJR 29:321-4)

            13. Sakkas LI, Loqueman N, Bird H, Vaughan RW, Welsh KI, Panayi GS. HLA class II and T cell receptor gene polymorphisms in psoriatic arthritis and psoriasis.

J Rheumatol 1990; 17:1487-90.

            14. Kerr L-A, Navsaria HA, Barker JNW, Sakkas LI, Leigh IM, MacDonald DM, Welsh KI. Interferon-gamma activates co-ordinate transcription of HLA-DR, -DQ and -DP genes in cultured keratinocytes and requires de novo protein synthesis.

J Invest Dermatol 1990;95: 653-6.

            15. Sakkas LI, Vaughan RW, Panayi GS, Welsh KI. The application of polymerase chain reaction (PCR) to HLA-C locus typing.  Eur J Immunogenet 1991;18: 185-87.

            16. Sakkas LI, Marchesoni A, Kerr L-A, Ranza R, Colombo B, Welsh KI, Panayi GS. Immunoglobulin heavy chain gene polymorphisms in Italian patients with psoriasis and psoriatic arthritis.   Br J Rheumatol 1991;30: 449-50.

            17. Lanchbury JSS, Sakkas LI, Welsh KI, Panayi GS. Genetics of rheumatoid arthritis.

Br J Rheumatol 1991;30: 319-20.

            18. Meliconi R, Kingsley GH, Pitzalis C, Sakkas L, Panayi GS. Analysis of lymphocyte phenotype and T cell receptor genotype in Felty’s syndrome. J Rheumatol 1992;19:1058-64.

            19. Drosos A, Sakkas LI, Gousia A, Siamopoulos KC, Moutsopoulos HM. Pulse cyclophosphamide therapy in Wegener’s granulomatosis: a pilot study.

J Intern Med 1992;232: 279-82.

            20. Sakkas LI, Chikanza IC, Vaughan RW, Welsh KI, Panayi GS. Gold-induced nephropathy in rheumatoid arthritis and HLA class II genes. Ann Rheum Dis 1993;52: 300-1.

            21. Akritidis NK, Sakkas LI. Leucocytoclastic vasculitis.  Consultant 1994 ;34: 437.

            22. Akritidis NK, Economou GN, Sakkas LI. Melkersson-Rosenthal syndrome.

Consultant 1994;34: 789.

            23. Sakkas LI. Consider the study populations when assessing results.  Arthritis Rheum 1994;37: 779.

            24. Sakkas LI, Kistis C, Akritidis NK. Anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies in HIV infection.   Am J Kidney Dis 1994;24: 731.

            25. Sakkas LI, Chen P-F, Platsoucas CD. T cell receptor genes in rheumatoid arthritis.

Immunol Res 1994;13: 117-38.

            26. Akritidis NK, Tolis CF, Sakkas LI. Tuberculous spondylitis. Consultant 1995;35: 118.

            27. Sakkas LI, Platsoucas CD.  Immunopathogenesis of juvenile rheumatoid arthritis: role of T cells and MHC. Immunol Res 1995;14: 218-36.

            28. Akritidis NK, Sakkas LI. Adult onset Still’s disease in Greece-16 cases.

Presse Med 1995; 24(26): 1207-8.

            29. Sakkas LI, Moore D, Akritidis NK. Cancer in families with systemic sclerosis.

Am J Med Sci 1995;310: 223-25.

            30. Sakkas LI, Christodoulou D, Akritidis N. Posterior longitudinal ligament ossification. Consultant 1996;36: 168-69.

            31. Akritidis N, Yannakakis Y, Sakkas L. Very high serum ferritin levels in adult onset Still’s disease. Br J Rheumatol 1997;36: 608-9.

            32. Yang J-S, Mathioudakis G, Kruzel E, Angelo LS, Sakkas LI, Lee JE, Oleszak EL, Platsoucas CD. An anti-LFA-1 monoclonal antibody (LDA-8) induces cellular aggregation of human lymphoblastoid cell lines and peripheral blood lymphocytes.

Hematopathol Mol Hematol  1998;11: 29-40.

            33. Sakkas LI, Johanson NA, Scanzello CR, Platsoucas CD. Interleukin 12 is expressed by infiltrating macrophages and synovial lining cells in rheumatoid arthritis and osteoarthritis.  Cell Immunol 1998;188: 105-10.

            34. Sakkas LI, Scanzello CR, Katsetos CD, Johanson NA, Burkholder J, Mitra A, Salgame P, Platsoucas CD. T cells and T-cell cytokine transcripts in the synovial membrane in patients with osteoarthritis. Clin Diagn Lab Immunol 1998;5: 430-37. This prompted an editorial.

            35. Sakkas LI, Tourtellotte C, Berney S, Myers AR, Platsoucas CD.  Increased levels of alternatively spliced interleukin-4(IL-4δ2) transcripts in peripheral blood mononuclear cells from patients with systemic sclerosis.  Clin Diagn Lab Immunol 1999;6: 660-66. This prompted an editorial.

            36.Sakkas LI. Is nitric oxide important in arthritis or not? Trends Endocrinol Metabol 1999;10:429-30.

            37. Katsetos CD, Kontogeorgos G, Geddes JF, Herman MM, Tsimara-Papastamatiou, Yu Y, Sakkas LI, Tsokos M, Patchefsky AS, Ehya H, Cooper HS, Provencio J, Spano AJ, Franfurter A. Differential distribution of the neuron-associated class II β-tubulin (βIII) in neuroendocrine lung tumors. Arch Pathol Lab Med 2000;124: 535-44.

            38. Chikanza IC, Sakkas L. Advances in the therapy of rheumatoid arthritis with biological agents. Expert Opinion on Emerging Drugs 2000;5: 367-84.

39. Xu B, Sakkas LI, Slachta C, Jeevanandam V, Goldman B, Oleszack E, Platsoucas CD.  Apoptosis in chronic rejection of human cardiac allografts. Transplantation 2001;71: 1137-46.

            40. Sakkas LI, Platsoucas CD. Role of T cells in the pathogenesis of osteoarthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: 3112-13.

            41. Sakkas LI, Xu B, Artlett CA, Lu S, Jimenez SA, Platsoucas CD. Oligoclonal T cell expansion in the skin of patients with systemic sclerosis. J Immunol 2002;168: 3649-59.

            42. Mountantonakis S, Sakkas LI, Papadopoulos D, Stathakis N.  Systemic sclerosis with bilateral hilar adenopathy.  Rheumatology 2003;42: 1007-9.

            43. Derk CT, Sakkas LI, Rasheed M, Artlet C, Jimenez SA. Autoantibodies in patients with systemic sclerosis and cancer: a case control study. J Rheumatol 2003;30: 1994-6.   

44. Xu B, Sakkas LI, Goldman BI, Jeevandam V, Gaughan J, Oleszak EL, Platsoucas CD. Identical α-chain T-cell receptor transcripts are present on T cells infiltrating coronary arteries of human cardiac allografts with chronic rejection. Cell Immunol 2003;225: 70-85.

45. Sakkas LI, Koussidis G, Avgerinos E, Platsoucas CD. Decreased expression of CD3ζ-chain in T cells infiltrating the synovial membrane of patients with osteoarthritis. Clin Diagn Lab Immunol 2004;11: 195-202.

            46. Sakkas LI, Platsoucas CD.  Is systemic sclerosis an antigen-driven T cell disease? Arthritis Rheum 2004; 50: 1721-33.

            47. Monos DS, Pappas J, Magira EE, Gaughan J, Aplenc R, Sakkas L, Freedman R, Revelle J, Platsoucas CD. Identification of HLA-DQα1 and -DRβ1 residues associated with susceptibility and protection to epithelial ovarian cancer. Hum Immunol 2005;66: 554-62.

            48. Kalogirou A, Gelou E, Mountantonakis S, Settas L, Zafiriou E, Sakkas LI. Early T cell activation in the skin from patients with systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2005;64:1233-35.         

49. Sakkas LI.  New developments in the pathogenesis of systemic sclerosis. Autoimmunity 2005;38:113-16. Editorial.

            50. Koufakis DI, Karabatsas CH, Sakkas LI, Alvanou A, Manthos AK, Chatzoulis DZ. Conjuctival surface changes in patients with Sjogren’s syndrome. A transmission electron microscopy study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:541-4

            51. Sakkas LI, Chikanza IC, Platsoucas CD. Mechanisms of disease: the role of immune cells in the pathogenesis of systemic sclerosis. Nature Clin Pract Rheum 2006;2: 679-85. This has been the 6th most read paper.

            52. Sakkas LI, Platsoucas CD. The role of T cells in the pathogenesis of osteoarthritis. Arthritis Rheum 2007;56:409-24.

            53. Woolf AD for the European Union of Medical Specialists Section of Rheumatology. Healthcare Services for those with musculoskeletal conditions: a rheumatology service. Recommentations of the European Union of Medical specialists section of Rheumatology/ European Board of Rheumatology 2006. Ann Rheum Dis 2007;66:293-301

            54. Alexiou I, Germenis A, Ziogas A, Theodoridou K, Sakkas LI. Diagnostic value of anti-citrullinated peptide antibodies in Greek patients with rheumatoid arthritis.  BMC Musculoskel Dis 2007;8: 37-43

            55. Zisakis A, Katsetos CD, Vasiliou AD, Karachalios T, Sakkas LI. Expression of retinoic acid receptor (RARa) protein in the synovial membrane from patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Int J Biol Sci 2007;3: 46-9

            56. Sakkas LI, Boulbou M, Kyriakou D, Makri I, Sinani C, Germenis A, Stathakis N. Immunological features in visceral leishmaniasis may mimic systemic lupus erythematosus. Clin Biochem 2008;41:65-68

57. Alexiou I, Germenis A, Koutroumbas A, Kontogianni A, Theodoridou K, Sakkas LI. Anti-cyclic citrullinated peptide-2(CCP2) antibodies and extra-articular manifestations in Greek patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2008;27:511-3

58. Davas EM, Alexiou I, Boulbou M, Koutroumpas A, Makaritsis K, Stathakis N, Sakkas LI. Co-morbidities increase the risk of serious infections in patients with rheumatoid arthritis treated with TNFa inhibitors. J Infect 2008;57:418-20

59. Sakkas LI, Davas EM, Kapsalaki E, Boulbou M, Makaritsis K, Alexiou I, Tsikrikas T, Stathakis N. Haematogenous spinal infection in central Greece. Spine 2009;34:E513-8

60. Papaioannou A, Zakynthos E, Kostikas K, Koutsohera A, Ziogas A, Koutroumpas A, Sakkas L, Gourgoulianis K, Daniil ZD. Serum VEGF levels are related to the presence of pulmonary arterial hypertention in systemic sclyrosis. BMC Pulmonary Med 2009;9:18-48

61. Vlychou M, Koutroumpas A, Malizos K, Sakkas LI. Ultrasonographic evidence of inflammation is frequent in hands of patients with erosive osteoarthritis. Osteoarthritis and Cart. 2009;17: 1283-7.

62. Koutroumbas A, Alexiou I, Vlychou M, Sakkas LI. Comparison of clinical and ultrasonographic assessment in patients with erosive osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2010;29:511-6

63. Barouta G, Karapetsa M, Kostopoulou E, Alexiou I, Koukoulis G, Sakkas LI. Oral tuberculosis in a patient with rheumatoid arthrtis after long treatment with methotrexate and adalimumab. J Clin Rheumatol 2010;16:330-1

64. Anagnostopoulos I, Zintzaras E, Alexiou I, Papathanasiou AA, Davas E, Koutroumpas A, Barouta G, Sakkas LI. The prevalence of rheumatic diseases in central Greece: a population survey. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:98-106.

            65. Koutroumpas A, Ziogas A, Alexiou I, Barouta G, Sakkas LI. Mycophenolate mofetil in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. Clin Rheum 2010; 29:1167-8.

            66. Sakkas LI, Platsoucas CD. T cells and B cells in systemic sclerosis. Curr Rheum Rev 2010;6:276-282

            67. Sakkas LI, Chikanza IC.  Systemic sclerosis:  New developments are promising. Curr Rheum Rev 2010;6:275

            68. Vasilopoulos Y, Bagiatis V, Stamatopoulos D, Zisopoulos D, Alexiou I, Settas L, Sakkas L, Mamouris Z. Association of anti-CCP positivity and carriage of TNFRRII variant with anti-TNF-α response in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011;29(4):701-4.

            69. Sakkas LI, Chikanza IC, Platsoucas CD. Systeic sclerosis: from pathogenesis to targeted immunotherapies. Curr Rheum Rev 2012;8(1):45-55

70. Vlychou Μ, Koutroumpas Α, Alexiou Ι, Fezoulidis Ι, Sakkas LI. High-resolution Ultrasonography and 3.0T Magnetic Resonance Imaging in erosive and nodal hand osteoarthritis: high frequency of erosions in nodal osteoarthritis. Clin Rheum 2013;32(6):755-62

            71. Sakkas LI, Alexiou I, Simopoulou T, Vlychou M. Enthesitis in psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 2013;43(3):325-34

            72. Bogdanos DP, Smyk DS, Invernizzi P, Rigopoulou EI, Blank M, Sakkas L, Pouria S, Shoenfeld Y. Tracing environmental markers of autoimmunity: introducing the infectome. Immunol Res 2013; 56(2-3):220-40

            73. Mavropoulos A, Orfanidou T, Liaskos C, Smyk DS, Sakkas LI, Rigopoulou EI, Bogdanos DP. P38 MAPK signaling in pemphigus: implications for skin autoimmunity. Autoimmun Dis 2013; 2013:728529

            74. Liberal R, Grant CR, Sakkas L, Bizzaro N, Bogdanos DP. Diagnostic and clinical significance  of anti-centromere antibodies in primary biliary cirrhosis. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2013; 37(6):572-85

            75. Guillevin L, Hunsche E, Denton CP for the DUO registry(Sakkas L). Functional impairment of systemic scleroderma patients with digital ulcerations: results from the DUO registry. Clin Exp Rheumatol 2013;31(2 Suppl 76):71-80

            76. Mavropoulos A, Rigopoulou EI, Liaskos C, Bogdanos DP, Sakkas LI. The role of p38 MAPK in the aetiopathogenesis of psoriasis and  psoriatic arthritis. Clin Develop Immunol 2013;2013:569751

            77. Koutroumpas A, Giannoukas A, Zintzaras E, Exarchou E, Baliakos A, makaritsis K, Sakkas LI. Erosive hand osteoarthritis is associated with subclinical atherosclerosis and endothelia cell dysfunction. Int J Biomed Sci 2013; 9(4):217-23

            78. Smyk DS, Koutsoumpas AL, Mytiliaiou MG, Rigopoulou EI, Sakkas LI, Bogdanos DP. Helicobacter pylori and autoimmune disease: cause or by stander. World J Gastroenterol 2014;20(3):613-29.

79. Mavropoulos A, Bogdanos DP, liaskos C, Orfanidou T, Simopoulou T, Zafiriou E, Sakkas LI, Rigopoulou EI. Flow cytometric detection of p38MAPK phosphorylation and intracellular cytokine expression in peripheral blood subpopulations from patients with autoimmune rheumatic diseases. J Immunol Res 2014;2014: 671431. http://dx.doi.org/10.1155/2014/671431

80. Sakkas LI, Bogdanos DP, Katsiari C, Platsoucas CD. Citrullinated peptides as autoantigens in rheumatoid arthritis-relevance to treatment. Autoimmun Rev 2014;13:1114-20. 

81. Editorial. Mediterranean journal of Rheumatology: New title, new look, new targets.

82. Sakkas LI, Vaiopoulos G. The new 2013 ACR/EULAR classification criteria for systemic sclerosis pave the way for treatment in pre-scleroderma patients. Mediterr J Rheumatol 2015;26:15-6

83. Spanos K, Georgiou E, Saleptsis V, Athanasoulas A, Sakkas L, Giannoukas AD. Effectiveness of intravenous ilomedin infusion and smoking cessation in the treatment of acutely symptomatic buerger disease. Angiology 2015;66(2):114-17

            84. Bogdanos D, Smyk DS, Rigopoulou EI, Sakkas LI, Shoenfeld Y. Infectomics and autoinfectomics: a tool to study infectious-induced autoimmunity. Lupus 2015;24(4-5):364-73

85. Georgiou E, Sakkas LI. Thrombotic thrombopenic purpura-an unusual manifestation of rheumatic diseases. Mediterr J Rheumatol 2015;26:13-16

86.Sakkas LI, Mavropoulos A, Bogdanos DP. Regulatory B cells open new therapeutic strategies for autoimmune diseases. Mediterr J Rheumatol 2015;26:64-67

87. Sakkas LI, Simopoulou T, Katsiari C, Bogdanos DP, Chikanza IC. Early systemic sclerosis-opportunities for treatment. Clin Rheumatol 2015;34(8):1327-31

88. Cantarini L, Rigante D, Vitale A, Napodano S, Sakkas LI, Bogdanos DP, Shoelfeld Y. Intravenous immunoglobulin (IVIg)  in systemic sclerosis; a challenging yet promising future. Immunol Res 2015;61(3):326-37.

89. Georgiou E, Vlychou M, Fountas K, Sakkas LI. Low back pain in a young woman. Mediterr J Rheumatol 2015;26:83-4

90. Georgiou E, Kolokotsa E-N, Koutroumpas A, Sakkas LI. The clue is in the radiography of the hands. Mediterr J Rheumatol 2015;26:85-6

91. Simopoulou T, Varna A, Dailiana Z, Katsiari C, Alexiou I, Basdekis G, Malizos KN, Sakkas LI. Tuberculous pyomyositis; a re-emerging entity of many faces. Clin Rheumatol 2016;35:1105-10. 

92. Mavropoulos A, Simopoulou T, Varna A, Liaskos C, Katsiari C, Bogdanos DP, Sakkas LI.  B regulatory cells are numerically decreased and functionally impaired in patients with systemic sclerosis. Arthritis Rheumatol. 2016;68(2): 494-504.

93. Georgiou E, Vlychou M, Sakkas LI. Pachydermodactyly-symmetric soft tissue swelling around proximal interphalangeal joints may be misdiagnosed for arthritis. Mediterr J Rheumatol 2016;27:50-53

94. Sakkas LI, Bogdanos DP. Systemic sclerosis: new evidence re-enforces the role of B cells.. Autoimmun Rev 2016;15(2):155-61

95. Vassilopoulos D, Delicha EM, Settas L, Andrianakos A, Aslanidis S, Boura P, Katsounaros M, Athanassiou P, Tempos K, Skarantavos G, Antoniadis C, Papazoglou S, Sakkas L, Galanopoulou V, Skopouli F, Boki K, Daoussis D, Vritzali E, Sfikakis PP. Safety profile of repeated rituximab cycles in unselected rheumatoid arthritis patients; a long-term prospective real life study. Clin Exp Rheumatol. 2016;34(5):893-900.

96. Bertsias G, Karampli E, Sidiropoulos PI, Gergianaki I, Drosos A, Sakkas LI, Garyfallos A, Tzioufas AG, Vassilopoulos D, Tsapalaki C, Sfikakis PP, Panopoulos J, Athanasakis K, Perna A, Psomali D, Kyriopoulos J, Boumpas DT. Clinical and financial burden of active lupus in Greece: a nationwide study. Lupus 2016;25(12);1385-94.

97. Sakkas LI, Daoussis D, Liossis S-NC, Bogdanos DP. Regulatory B cells: New players in rheumatic diseases. Clin Rev Allergy Immunol 2016.

98. Sakkas LI, Bogdanos DP. The role of B cells in the pathogenesis of systemic sclerosis. Isr Med Assoc J, 2016;18(9):516-18.

99. Mavropoulos A, Efthymiou G, bogdanos DP, Sakkas LI. The role of regulatory B cells in the homeostasis of regulatory T cells and Th17 cells in patients with systemic sclerosis. Mediterr J Rheumatol 2016;27:53-54.

100. Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, Tsimourtou V, Scheper T, Meyer W, Daponte A, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP. Anti-hsp60 antibody responses based on helicobacter pylori in patients with multiple sclerosis-irrelevance to disease pathogenesis. J Neuroimmunol 2016;298: 19-23

            101. Sakkas LI. Spotlight on tocilizumab and its potential in the treatment of systemic sclerosis: the evidence todate. Drug Des Dev Ther 2016;10: 2723-28.

            102. Sakkas LI, Perricone C, Bogdanos DP. Rheumatoid arthritis: an interplay of genetic and environmental factors. J Immunol Res. Accepted

103. Daoussis D, Melissaropoulos K, Sakellaropoulos G, Antonopoulos I, Markatseli TE, Simopoulou T, Georgiou P, Andonopoulos P, Drosos AA, Sakkas L, Liossis S-N. B cell depletion therapy in systemic sclerosis associated interstitial lung disease.  A multicenter, open label, comparative study with an up to 94 patient-years follow up. Semin Arthritis Rheum 2017;46(5):625-31.

104. KlavdianouK, Liossis S-N, Sakkas L, Daoussis D. The role of Dickkopf-1 in joint remodeling and fibrosis.  A link connecting spondyloarthropathies and scleroderma? Semin Arthritis Rheum 2017;46(4):430-38

105. Sakkas LI, Bogdanos DP. Infections as a cause of autoimmune rheumatic diseases. Auto Immun Highlights 2016;7(1):13

            106. Sakkas LI. Regulatory B cells in autoimmune rheumatic diseases. Mediterr j Rheumatol 2017;28:27-31.           

          107.Stamatis-Liossis N, Daoussis D; ASSOCIATED CENTRES/CLINICS, Drosos A, Sakkas L. Is there a link between IL-23/IL-17 and developmental pathways such as the Wnt and Hedgehog pathway? Mediterr J Rheumatol. 2017 Mar 28;28(1):59-61.

            108.Sakkas LI. Mediterranean journal of Rheumatology September 2017 issue highlights. Mediterr J Rheumatol. 2017 Sep 29;28(3):110-111.

            109. Sakkas LI, Bogdanos DP. Are psoriasis and psoriatic arthritis the same disease? The IL-23/IL-17 axis data. Autoimmun Rev 2017;16(1):10-15. Doi:10.1016/j.autrev.2016.09.015.

            110. Nikitakis N, Papaioannou W, Sakkas LI, Kousvelari E. The autoimmunity-oral microbiome connection. Oral Dis 2017;23(7):828-39. Doi:10.1111/odi.12589

            111. Botou A, Bangeas A, Alexiou I, Sakkas LI. Acro-osteolysis. Clin Rheumatol 2017;36(1):9-14

112. Barouta G, Katsiari CG, Alexiou I, Liaskos C, Varna A, Bogdanos DP, Sakkas LI. Anti-MCV antibodies predict radiographic progression in Greek patients with very early (< 3 months duration) rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2017;36(4):885-94

            113. Sakkas LI, Bogdanos DP, Kousvelari E. Loss of C9orf72 function leads to autoimmunity. Ann Trans Med 2017;5(3):60

 114. Sfikakis P, Bournia V, Sidiropoulos P, Boumpas D,  Drosos A,  Kitas G, Konstantonis G, Liossis S, Manoussakis M, Sakkas L, Tektonidou M,  Tzioufas A, Vlachoyiannopoulos P, Kani C, Paterakis P, Litsa P,Vassilopoulos D.  Biologic Treatment for Rheumatic Disease: Real-world Big Data Analysis from the Greek Country-wide Prescription Database. Clin Exp Rheum, 2017;35(4):579-85.

115. Marou E, Liaskos C, Simopoulou T, Efthymiou G, Dardiotis E, Katsiaric C, Scheper T, Meyer W, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP, Sakkas LI. Human cytomegalovirus (HCMV) UL44 and UL57 specific antibody responses in anti-HCMV positive patients with systemic sclerosis. Clin Rheumatol 2017;36(4):863-69.

116. Marou E, Liaskos C, Simopoulou T, Efthymiou G, Dardiotis E, Katsiari C, Daponte A, Scheper T, Meyer W, Hadjigeorgiou G, Bogdanos D.  Antibody responses against human cytomegalovirus UL83 in patients with systemic sclerosis: hints towards cytomegalovirus-induced autoimmunity. Clin Exp Rheumatol. 2017;35 Suppl 106(4):31-34

117. Bogdanos DP, Sakkas LI. From microbiome to infetome in autoimmunity. Curr Opin Rheum 2017;29(4):369-73.

118. Mavropoulos A, Varna A, Zafiriou E, Alexiou I, Roussaki-Shulze A, Katsiari C, Bogdanos DP, Sakkas LI.  IL-10-producing ells are impared in psoriatic arthritis and psoriasis and inversely correlate with IL-17- and IFNγ-producing T ccells. Clin Immunol 2017;184:33-41.

119. Mavropoulos A, liaskos C, Simopoulou T, Bogdanos DP, Sakkas LI. IL-10-producing regulatory B cells (B10 cells), IL-17+Tcells, and autoantibodies in systemic sclerosis. Clin Immunol 2017;184:26-32.

120. Sakkas LI, Mavropoulos A, Bogdanos DP.  Phosphodiesterase 4 inhibitors in immune mediated diseases: mode of action, clinical applications, future perspectives. Curr Med Chem 2017;24(28):3054-67.

121. Kelis K, Solomou E, Sakkas LI, Liossis S-N, Daoussis D. The role of platelets in autoimmunity, vasculopathy and fibrosis-implications for systemic sclerosis. Semin Arthritis Rheum 2017;4793):409-17.

122. Liaskos C, Marou E, Simopoulou T, Barmakoudi M, Efthimiou G, Scheper T, Meyer W, Bogdanos DP, Sakkas LI. Disease-related autoantibody profile in patients with systemic sclerosis. Autoimmunity 2017;50(7):414-21.

123.  Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, TsimourtouV, Rigopoulou EI, Scheper T, Daponte A, Meyer W, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP.  Antibodies against Helicobacter pylori-specific antigens differentiate relapsing remitting from secondary progressive multiple sclerosis. Sci Rep 2017;7:7929

124. Sakkas LI, Daoussis D, Liossis S-N, Bogdanos DP. The infectious basis of ACPA-positive rheumatoid arthritis. Front Microbiol 2017;8:1853

125. Sakkas LI. A new player in psoriatic arthritis-a JAK inhibitor. Mediterr J Rheumatol 2017;28:56-57.

126. Kelepouri D, Mavropoulos A, Bogdanos DP, Sakkas LI. The role of flavonoids in inhibiting Th17 responses in inflammatory arthritis. J Immunol Res 2018;2018:9324357

127. Sakkas LI, Simopoulou T, Daoussis D, Liossis S-N, Potamianos S. Intestinal involvement in systemic sclerosis. A clinical review. Dig Dis Sci 2018;63(4):834-44.

128. Sakkas LI, Bogdanos DP. Multiple hit infection and autoimmunity: the dysbiotic microbiota-ACPA connection in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheum 2018;30(4):403-409.

129. Simopoulou T, Klimopoulos S, Sampaziotis D, Tzotrziotis A, Bogdanos DP, Sakkas LI.  Retroperitoneal IgG4-related disease causing inferior vena cava thrombosis: case report and literature review. JSRD 2018;

130. Sakkas LI, Mavropoulos A, Perricone C, Bogdanos DP. IL-35: a new immunoregulator in autoimmune rheumatic diseases. Immunol Res 2018;66(3):305-312.

131. Daoussis D, Konstantopoulou G, Kraniotis P, Sakkas L, Liossis SN. Biologics in SAPHO syndrome: a systematic review. Semin Arthritis Rheum 2019;48(4):618-25

132. Katsiari C, Simopoulou T, Alexiou I, Sakkas LI. Immunotherary of scleroderma. Hum Vaccines Immunother 2018;14(11):2559-67

133. Sakkas LI. Mediterranean journal of Rheumatology June 2018 issue highlights. Mediter J Rheumatol. 2018;29(2):65-66.

134. Sakkas LI, Bogdanos P, Boumpas D, Mamouris Z, Gkoutzourelas A  , Mavropoulos A, Tsouris Z, Liossis S-N, Daoussis D, Vasilopoulos D, Tektonidou M, Tzioufas A, Efthymiou G, Dardiotis E, Kitas G, Sharif K, Blank M, Karussis D, Rimar D, Slobodin G, Porat-Katz B-S, Vadasz Z, Amital H, Toubi E, Shoenfeld Y. The second Greek – Israeli symposium: success through synergy. Isr Med Assoc J 2019;21(4):292-297

135. Asteriou E, Gkoutzourelas A, Mavropoulos A, Katsiari C, Sakkas LI, Bogdanos DP. Curcumin for the Management of Periodontitis and Early ACPA-Positive Rheumatoid Arthritis: Killing Two Birds with One Stone.  Nutrients 2018 Jul 16;10(7). 

136. Liaskos C, Marou E, Simopoulou T, Gkoutzourelas A, Efthymiou G, Scheper T, Meyer W, Katsiari GC, Bogdanos PD, Sakkas LI. Multiparametric autoantibody profiling in patients with systemic sclerosis in Greece. Meditter J Rheumatol 2018;29(3):120-6

137. Vasileiadis GK, Dardiotis E, Mavropoulos A, Tsouris Z, Tsimourtou V, Bogdanos DP, Sakkas LI, Hadjigeorgiou GM. Regulatory B and T lymphocytes: friends or foes?

Auto Immun Highlights. 2018; 9(1):9. doi: 10.1007/s13317-018-0109-x

138. Gkoutzourelas A, Liaskos C, Mytilinaiou MG, Simopoulou T, Katsiari C, Tsirogianni A, Daoussis D, Liossis S-N, Scheper T, Meyer W, Bogdanos DP, Sakkas LI. Anti-Ro60 seropositivity determines anti-Ro52 epitope mapping in patients with systemic sclerosis, Front Immunol 2018;9:2835.

139. Bogdanos DP, Sakkas LI. Enterococcus gallinarum as a component of the autoinfectoe: the gut-liver autoimmune rheumatic disease axis is alive and kicking.  Meditter J Rheumatol 2018; 29:232-34.

          140.Thomas K, Lazarini A, Kaltsonoudis E, Drosos A, Papalopoulos I, Sidiropoulos P, Katsimbri P, Boumpas D, Tsatsani P, Gazi S, Fragkiadaki K, Tektonidou M, Sfikakis PP, Pantazi L, Boki KA, Grika EP, Vlachoyiannopoulos PG, Karagianni K, Sakkas LI, Dimitroulas T, Garyfallos A, Kassimos D, Evangelatos G, Iliopoulos A, Areti M, Georganas C, Melissaropoulos K, Georgiou P, Vounotrypidis P, Ntelis K, Mavragani CP, Bournazos I, Katsifis G, Mavrommatis C, Kitas GD, Vassilopoulos D. Multicenter Cross-sectional Study of Patients with Rheumatoid Arthritis in Greece: Results from a cohort of 2.491 patients.  Mediterr J Rheumatol. 2018;29(1):27-37.

141.Stamostergiou J, Theodoridis X, Ganochoriti V, Bogdanos DP, Sakkas LI. The role of the Mediterranean diet in hyperuricemia and gout.  Mediterr J Rheumatol. 2018 Mar 19;29(1):21-25.

142. Panopoulos S, Tektonidou M, Drosos AA, Liossis S-N, Dimitroulas T,Garyfallos A, Sakkas L, Boumpas D, Voulgari PV, Daoussis D, Thomas K, Georgiopoulos G, Vosvotekas G,  Vassilopoulos D, Sfikakis PP.  Prevalence of comorbidities in Systemic Sclerosis versus Rheumatoid Arthritis: A comparative, multicenter, matched-cohort study” Arthritis Res Ther 2019;20(1):267.

143. Sakkas LI, Daoussis D, Mavropoulos A, Liossis S-N, Bogdanos DP. Regulatory B cells: New players in inflammatory and autoimmune rheumatic diseases. Semin Arthritis Rheum 2019;48(6):1133-1141.

144. Katsiari CG, Bogdanos DP, Sakkas LI. Inflammation and cardiovascular disease. World J Transl Med 2019;8(1):1-8

145. Sakkas LI, Mavropoulos A, Zafiriou E, Roussaki-Schulze A, Bogdanos DP. The effect of Apremilast on signal transduction and IL-10 production in CD39high regulatory B cells in patients with psoriatic arthritis. Mediterr J Rheumatol. 2018;29(1):59-61146. Sakkas LI, Trontzas P. The Greek (Hellenic) rheumatology over the years: From ancient to modern times.  Rheumatol Int 2019

147. Ntelis K, Bogdanos D, Dimitroulas T, Sakkas L, Daoussis D. Platelets in systemic sclerosis: The missing link connecting vasculopathy, autoimmunity and fibrosis?

Curr Rheumatol Rep. 2019;21(5):15. doi: 10.1007/s11926-019-0815-z.

148. Sakkas LI, Bogdanos DP, Boumpas D, Mamouris Z, Gkoutzourelas A, Mavropoulos A, Tsouris Z, Liossis SN, Daoussis D, Vasilopoulos D, Tektonidou M, Tzioufas A, Efthymiou G, Dardiotis E, Kitas G, Sharif Κ, Blank M, Karussis D, Rimar D, Slobodin G, Porat-Katz BS, Vadasz Z, Amital H, Toubi E, Shoenfeld Y. The Second Greek-Israeli Symposium on Autoimmunity and Rheumatology: Success Through Synergy. Isr Med Assoc J. 2019 Apr;21(4):292-297.

149. Liaskos C, Rentouli S, Simopoulou T, Gkoutzourelas A, Norman GL, Brotis A, Alexiou I, Katsiari C, Bogdanos DP, Sakkas LI. Anti-C1q autoantibodies are frequently detected in patients with systemic sclerosis associated with pulmonary fibrosis. Br J Dermatol. 2019 Jul;181(1):138-146. doi: 10.1111/bjd.17886

150. Mavropoulos A, Zafiriou E, Simopoulou T, Brotis AG, Liaskos C, Roussaki-Schulze A, Katsiari CG, Bogdanos DP, Sakkas LI. Apremilast increases IL-10-producing regulatory B cells and decreases proinflammatory T cells and innate cells in psoriatic arthritis and psoriasis. Rheumatology (Oxford). 2019;58(12):2240-2250. doi: 10.1093/rheumatology/kez204

151. Melissaropoulos K, Kraniotis P, Bogdanos D, Dimitroulas T, Sakkas L, Daoussis D. Targeting very early systemic sclerosis: a case-based review. Rheumatol Int. 2019;39(11):1961-1970. doi: 10.1007/s00296-019-04357-x.

152. Sakkas LI, Zafiriou E, Bogdanos DP. New treatments in psoriatic arthritis. Focus on the IL-23/IL-17 axis. Front Pharmacol 2019;10: 872.

153. Ntolkeras G, Barba C, Mavropoulos A, Vasileiadis GK, Dardiotis E, Sakkas LI**, Hadjigeorgiou G3**, Bogdanos DP. On the immunoregulatory role of statins in Multiple Sclerosis. The effects on Th17 cells. Immunol Res 2019;67(4-5):310-324.154. Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, Scheper T, Meyer W, Daponte A, Daoussis D, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP, Sakkas LI. A comprehensive analysis of antigen-specific antibody responses against human cytomegalovirus in patients with systemic sclerosis.  Clin Immunol. 2019;207: 87-96

155. Kourkouni E, Mitsogiannis G, Simopoulou T, Liaskos C, Katsiari CG, Daniil Z, Gourgoulianis K, Bogdanos DP, Sakkas LI. Interstitial lung disease in anti-synthetase syndrome. Mediterr J Rheumatol. 2019 Sep 30;30(3):186-189. doi: 10.31138/mjr.30.3.186.

            156. Sakkas LI. Mediterranean journal of Rheumatology September 2019 issue highlights. Mediterr J Rheumatol. 2019;30(3):139-140. doi: 10.31138/mjr.30.3.139.

157. Skyvalidas DΝ, Mavropoulos A, Tsiogkas S, Dardiotis E, Liaskos C, Mamuris Z, Roussaki-Schulze A, Sakkas LI, Zafiriou E, Bogdanos DP. Curcumin mediates attenuation of pro-inflammatory interferon γ and interleukin 17 cytokine responses in psoriatic disease, strengthening its role as a dietary immunosuppressant.  Nutr Res. 2020;75: 95-108.

158. Melissaropoulos K, Bogdanos D, Dimitroulas T, Sakkas LI, Kitas GD, Daoussis D. Primary Sjögren’s Syndrome and Cardiovascular Disease.  Curr Vasc Pharmacol. 2020 Jan 29. doi: 10.2174/1570161118666200129125320.

159. Gkiouras K, Grammatikopoulou MG, Theodoridis X, Pagkalidou E, Chatzikyriakou E, Apostolidou AG, Rigopoulou EI, Sakkas LI, Bogdanos DP. Diagnostic and clinical significance of anti-specific pancreatic antibodies in inflammatory bowel diseases: A meta-analysis. World J Gastroenterol 2020;26(2):246-265.

160. Panopoulos S, Chatzidionysiou A, Tektonidou M, Bournia V-K, Drosos A, Liossis S-N, Dimitroulas T, Sakkas L, Boumpas D, Voulgari P, Daoussis D, Thomas K, Georgiopoulos G, Vosvotekas G, Garyfallos A, Sidiropoulos P, Bertsias G, Vassilopoulos D, Sfikakis P. Treatment modalities and drug survival in a systemic sclerosis real-life patient cohort.
Arthritis Res Ther 2020;22(1):56.

 161. Efthymiou G, Liaskos C, Simopoulou T, Marou E, Patrikiou E, Scheper T, Meyer W, Daoussis D, Sakkas LI, Bogdanos DP. Antigen-specific humoral responses against Helicobacter pylori in patients with systemic sclerosis. Immunol Res. 2020 Apr 6. doi: 10.1007/s12026-020-09124-w

162. Bogdanos DP, Daniil Z, Zakynthinos E, Gourgoulianis K, Sakkas LI. When there is a pandemic there is no time to waste: should we have hydroxychloroquine in our armoury against COVID-19 infected patients? Mediter J Rheumatol 2020;31: 94  

163. Angelopoulou F, Bogdanos D, Dimitroulas T, Sakkas L, LiossisS-N, Daoussis D. Immune checkpoint inhibitor-induced musculoskeletal manifestations. A systematic review. Rheumatol Int 2020 Aug 2. doi: 10.1007/s00296-020-04665-7.

164. Simopoulou T, Tsimourtou V, Katsiari C, Vlychou M, Bogdanos DP, Sakkas LI. Progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with systemic sclerosis treated with methotrexate: A case report and literature review. J Scleroderma Rel Disord 2010;5(3):NP1-NP6.

165. Routsias J, Marinou D, Katsifis G, Barouta G, Liaskos C, Sakkas L, Tsikris A. Major vault protein/lung resistance-related protein: A novel biomarker for rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2020.

166. Patrikiou E, Liaskos C, Mavropoulos A, Ntavari N, Gkoutzourelas A, Simopoulou T, Fechner K, Scheper T, Meyer W, Katsiari CG, Roussaki-Schulze A, Zafiriou E, Sakkas LI, Bogdanos DP. Autoantibodies against specific nuclear antigens are present in psoriatic disease and are diminished by secukinumab. Clin Chim Acta 2020;510:400-407. 

167. Gkoutzourelas A, Liaskos C, Simopoulou T, Katsiari C, Efthymiou G, Scheper T, Meyer W, Tsirogianni A, Tsigalou C, Dardiotis E, Daoussis D, Sakkas LI, Bogdanos DP. A study of antigen-specific anti-cytomegalovirus antibody reactivity in patients with systemic sclerosis and concomitant anti-Ro52 antibodies. Rheumatol Int 2020;40(10):1689-1699.

168.Gkoutzourelas A, Bogdanos DP, Sakkas LI. Kawasaki disesae and COVID-19. Mediter J Rheumatol 2020;31(Suppl 2):268-74

169. Stamatis P, Bodganos DP, Sakkas LI. Upadacitinib tartrate for rheumatoid arthritis. Drugs Today(Barc) 2020;56(11):723-32.

170.Thomas K, Lazarini A, Kaltsonoudis E, Drosos A, Papalopoulos I, Sidiropoulos P, Tsatsani P, Gazi S, Pantazi L, Boki KA, Katsimbri P, Boumpas D, Fragkiadaki K, Tektonidou M, Sfikakis PP, Karagianni K, Sakkas LI, Grika EP, Vlachoyiannopoulos PG, Evangelatos G, Iliopoulos A, Dimitroulas T, Garyfallos A, Melissaropoulos K, Georgiou P, Areti M, Georganas C, Vounotrypidis P, Kitas GD, Vassilopoulos D. Treatment patterns and achievement of the treat-to-target goals in a real-life rheumatoid arthritis patient cohort: data from 1317 patients. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2020 Sep 28;12:1759720X20937132.

171. Daoussis D, Bogdanos DP, Dimitroulas T, Sakkas L, Andonopoulos AP. Adrenocorticotropic hormone: an effective “natural” biologic therapy for acute gout? Rheumatol Int. 2020;40(12):1941-47.

172. Bogdanos DP, Gkoutzourelas A, Papadopoulos V, Liaskos C , Patrikiou E, Tisigalou C, Sarantziotis  A, Hadjiioannou J, Scheper T, Meyer W, Sakkas LI, Papandeou C. Anti-Ro52 antibody is highly prevalent and a marker of better prognosis in patients with ovarian cancer. Clin Chim Acta 2021;521:199-205.

173. Thomas K, Lazarini A, Kaltsonoudis E, Voulgari PV, Drosos AA, Repa A, Sali AMI, Sidiropoulos P, Tsatsani P, Gazi S, Argyriou E, Boki KA, Katsimpri P, Boumpas D, Fragkiadaki K, Tektonidou MG,Sfikakis PP, Karagianni K, Sakkas LI, Grika EP, Vlachoyanopoulos PG, Evangelatos G, Iliopoulos A, Mimitroulas T, Garyfallos A, Melissaropoulos K, Georgiou P, Areti M, Georganas C, Vounotrypidis P, Georgiopoulos G, Kitas GD, Vassilopoulos D. Incidence,risk factors and validation of the RABBIT score for serious infections in a cohort of 1557 patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology 2021;60:2223-30  

174. Florou DT, Mavropoulos A, Dardiotis E, Tsimourtou V, Siokas V, Aloizou A, Liaskos C, Tsigalou C, Katsiari C, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP. Tetracyclines diminish in vitro IFN-g and IL-17-producing adaptive and innate immune cells in multiple sclerosis. Front Immunol 2021;12:739186.

175. Tsiogkas S, Grammatikopoulou MG, Gkiouras K, Zafiriou E, Papadopoulos I, Liaskos C, Dardiotis E, Sakkas LI, Bogdanos DP. Effects of Crocus sativus(saffron) intake on top of standard treatment on disease outcomes and comorbidities in patients with rheumatic diseases: a synthesis without meta-analysis(SWiM) of randomized controlled trials. Nutrients 

175. Melissaropoulos K, Iliopoulos G, Sakkas LI, Daoussis D. Pathogenetic aspects of systemic sclerosis: A view through the prism of B cells. Front Immunol 2022;13:925741

176. Gkiouras K, Grammatikopoulou MG, Myrogiannis I, Papamitsou T, Rigopoulou EI, Sakkas LI, Bogdanos DP. Efficacy of n-3 fatty acid supplementation on rheumatoid arthritis’ disease activity indicators: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.  Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Jul 28:1-15. 

            177. Sakkas LI, Bogdanos DP. The role of T cells in systemic sclerosis: An update. IMMUNO 2022;2: 534-47.

            178. Sakkas LI, Katsiari C, Daoussis D, Bogdanos DP. The role of B cells in the pathogenesis of systemic sclerosis: an update. Rheumatology 2022

178. Sakkas LI, Bogdanos DP. The role of T cells in systemic sclerosis.

E encyclopedia Medicine/Rheumatology 2022

            179. Sakkas LI, Katsiari C, Daoussis D, Bogdanos DP. The role of B cells in the pathogenesis of systemic sclerosis: an update. Rheumatology 2022

180. Efthymiou E, Grammatikopoulou MG, Gkiouras K, Efthymiou G, Zafiriou E, Goulis DG, Sakkas LI, Bogdanos DP.  Time to Deal with Rheumatoid Cachexia: Prevalence, Diagnostic Criteria, Treatment Effects and Evidence for Management. Mediterr J Rheumatol. 2022;33(3):271-290. doi: 10.31138/mjr.33.3.271. eCollection 2022 Sep.

2. ΒΙΒΛΙΑ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

            1. Sakkas LI. Molecular immunogenetic studies in rheumatic diseases. PhD thesis, London University. London 1990.

            2. Lanchbury JSS, Sakkas LI, Panayi GS. Genetic factors in rheumatoid arthritis. In Rheumatoid arthritis. Smolen, Kalden, Maini, eds. Springer-Verlag, Berlin, 1992,  pp 17-28.Nova 2011

            3. Katsiari C, Salkkas LI. Treatment of ANCA-associated vasculitis. In Advances in diagnosis and treatment of vasculitis. Ed, LM Amezcua-Guerra, INTECH 2011

            4. Koutroumpas A, Simipoulou T, Sakkas LI. Pharmacological treatment of osteoarthritis.In Arthritis: types, treatment, and prevention. Ed. MN Pelt, New York, Nova Science Publications, 2012.

            5. Katsiari C, Simopoulou T, Sakkas LI. Treatment of non-ANCA smal vessel vasculitis. In Advances in the Diagnosis and treatment of vasculitis. Sakkas LI, Katsiari C, Editors, InTech 2013

            6. Sakkas LI, Alexiou I.  Scleroderma, treatment (current and upcoming).  In Encyclopedia of Medical Immunology. Autoimmune diseases. Mackay IR, Rose NR Eds- in- Chief, Springer 2014.

            7. Bogdanos DP, Smyk DS, Sakkas LI, Shoenfeld Y. Microbiota and autoimmunity. In Infection and autoimmunity, Editors: Y. Shoenfeld, N.Agmon-Levin, N.R.Rose, 2nd edition, Academic Press, Elsevier, pp 149-63, 2015.

            8. Smyk DS, Sakkas LI, Shoenfeld Y, Bogdanos DP. Hepatitis B vaccination and autoimmunity. In Vaccines and Autoimmunity, Ed Y. Shoenfeld, N. Agmon-Levine, L. Tomljenovic, pp 147-62, 2015, Wiley, ISBN:9781118663431

            9. Sakkas LI, Bogdanos DP. DNA viruses and autoimmune rheumatic diseases. In: The microbiome-infection and rheumatic diseases. Ferguson Eds, Springer 2018

            10. Sakkas L. Systemic sclerosis. In: Absolute Rheumatology Review Ed P Efthimiou, Springer Nature Switzerland 2020; pp263-275

11. Efthimiou G, Sakkas LI, Bogdanos DP. Heat shock proteins as target autoantigens in autoimmune rheumatic diseases. In: Heat shock proteins, AAA Asea, P.Kaur (eds) Springer Nature https://doi.org/10.1007/7515202035.

12. Sakkas LI, Simopoulou T. T cells in the pathogenesis of systemic sclerosis. In Translational Medicine. Elsevier Vol 6. Advances in rheumatic diseases. Ed N Rezaei, Elsevier. Under review.

13. Efthimiou G, Sakkas LI, Bogdanos DP. Heat shock proteins as autoantigens in autoimmune rheumatic diseases. In Heat Shock proteins, Editon-in-Chief:AAA Asea, Springer 2020

14. Mavropoulos A, Zafiriou E, Dardiotis E, Sakkas LI, Bogdanos DP. B regulatory cells in patients with autoimmune diseases. Pathogenic significance and therapeutic potential. Translational Autoimmunity Vol2, Chapter 3, Elsevier 2021.

15. Goutzourelas A, LIaskos C, Mytilinaiou MG, Simopoulou T, Katsiari C, Tsirogianni A, Daoussis D, Bogdanos DP, Sakkas LI. Anti-Ro60 seropositivity determines anti-Ro52 epitope mapping in patients with systemic sclerosis. In Key players in systemic sclerosis: the immune system and beyond. Ed: Guilpain P, Noel D, Avouac J. 2021 Front. Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2018.02835

16. Sakkas LI, Simopoulou T, Bogdanos DP. The pathogenesis of systemic sclerosis. Elsevier 2022

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

            1. Σακκάς ΛΙ. Συμβολή στη μελέτη υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων σε τομές ιστων με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων.  Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καπποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1984.

            2. Σακκάς ΛΙ, Χατζάκης Α, Πλατσάκης Κ, Μουντοκαλάκης Θ.  Πυρετός άγνωστης προέλευσης σε Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου της Αθήνας.  Αρχεια Ελληνικης Ιατρικης 1984;1:354-6.

            3. Κότσαλος Α, Σακκάς ΛΙ, Θούας Β, Κότσαλος Χ, Ευαγγέλου Α, Καλλίστρατος Ι.  Επίπεδα σεληνίου ορού στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.  Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Ρευματολογικού Συνεδρίου 1984; σ343-51.

            4. Σακκάς ΛΙ, Χατζηγιάννης Σ, Γκιουστόζι Α, Καρβουντζης Γ, Κομνηνος Ζ. Σύνδρομο Budd-Chiari  και πολυκυτταραιμία.  Αρχεια Ελληνικης Ιατρικης 1984;1:394.

            5. Σακκάς ΛΙ, Χατζηγιάννης Σ, Καρβουντζης Γ, Γκιουστόζι Α, Κομνηνός Ζ.  Σύνδρομο Budd-Chiari: αιτιολογική και αιματολογική μελέτη.  Ιατρική 1984;46:296-8.

            6. Σακκάς ΛΙ. Ανιχνευτές DNA: ένα νέο διαγνωστικό μέσο.  Ιατρική 1988;53:449-50.

            7. Σακκάς ΛΙ, Welsh KI, Panayi GS. Πολυμορφισμός στη γονιδιακή περιοχή της βαρειάς αλύσου των ανοσοσφαιρινών (ΒΑ) ή κοντά σαυτή συσχετίζεται με αρθρίτιδα σε ασθενείς με ψωρίαση.  Ελληνική Ρευματολογια 1988; 1:1.

            8. Σακκάς ΛΙ. Ρευματοειδής αρθρίτιδα και αντιγόνα HLA.  Ελληνική Ρευματολογια 1990; 2:77-81.

            9. Σακκάς ΛΙ. HLA και παρουσίαση αντιγόνου. Νέες προοπτικές για ανοσοθεραπεία στα αυτοάνοσο νοσήματα.  Ιατρικη 1991; 59: 505-6.

            10. Σακκάς ΛΙ. Ανοσοθεραπεία στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Φαρμακο 1991; 39:4.

            11. Σακκάς ΛΙ. Γενετική του σακχαρώδη διαβήτη.  Ιατρικές Εξελίξεις 1992; 38:14-5.

            12. Σακκάς ΛΙ. HLA αντιγόνα ταξης ΙΙΙ και αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.  Ελληνική ρευματολογια 1992; 4(Συμπλ 6): 195-6.

            13.  Σακκάς ΛΙ.  Πολύ μικρή η επίδραση των γονιδίων της περιοχής HLA τάξης ΙΙΙ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.  Ιατρικές Εξελίξεις 1992; 42:36-7.

            14. Σακκάς ΛΙ. Η συσχέτιση της ψωριασικής αρθρίτιδας και της ψωρίασης με το HLA-Cw6 με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.  Ελληνική Ρευματολογία 1993; 5:53-6.

            15.  Σακκάς ΛΙ. Εξελίξεις στην ανοσογενετική των ρευματικών νοσημάτων.  Ιατρικη 1993; 64:239-43.

            16. Σακκάς ΛΙ. Ψωριασική αρθρίτιδα. Σύγχρονες απόψεις στην παθογένεια και θεραπεία.  Ελληνικη Ρευματολογια 1993; 5:303-10.

            17. Σακκάς ΛΙ, Panayi GS, Welsh KI. Συσχέτιση της ψωριασικής αρθρίτιδας και της ψωρίασης με HLA-C αμινοξέα.  Ελληνικη Ρευματολογια 1993; 5:192-96.

            18. Σακκάς ΛΙ. Σύνδρομο Sjogren. Ιατρικη 1994; 66:374-78.

            19. Σακκάς ΛΙ, Panayi GS, Welsh KI.  Ισχυρή συσχέτιση της ψωριασικής αρθρίτιδας με το γονότυπο HLA-Cw6/DR7a.  Ιατρικη 1994; 66: 284-87.

            20. Σακκάς ΛΙ. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Ενα νέο διαγνωστικό μέσο. Ιατρικη Επιθεώρηση Ενοπλων Δυναμεων 1995; 29:65-71.

            21. Ακριτίδης Ν, Οικονόμου Γ, Σακκάς ΛΙ. Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal.  Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  Ιατρικη 1995; 68:72-78.

            22. Σακκάς ΛΙ. Θεραπεία μυοσίτιδων-σύγχρονες απόψεις.  Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 1996; 30:19-24.

            23. Τσικρίκας Θ, Καρακούσης Κ, Κράπης Κ, Μπελίτσος Π, Μακρή Ε, Σακκάς Λ, Γουργουλιάνης ΚΙ. Ψευδοχυλοθώρακας σε άρρωστο με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πνεύμων 2001;14: 238-41

            24. Μουνταντωνάκης ΣΕ, Αυγερινός ΕΔ, Σακκάς ΛΙ. Εξελίξεις στην παθογένεια της οστεοαρθρίτιδας. Ελληνική Ρευματολογία 2001;12:196-204.

            25. Σακκάς ΛΙ. Θεραπεία ορο-αρνητικών σπονδυλαρθρίτιδων. Ελληνική Ρευματολογία 2003;14:104-109.

            26. Σακκάς ΛΙ. Διάγνωση και θεραπεία σπονδυλαρθρίτιδων. Ελληνική Ρευματολογία 2003;14(Suppl):32-40.

            27. Κουφάκης Δ, Δημέρα Β, Καραμπάτσης Κ, Ρίζος Σ, Σακκάς Λ, Ζιώγας Α, Παπαδάκος Γ. Τοξική αμφιβληστροειδοπάθεια από υδροξυχλωροκίνη (plaquenil). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση περιστατικού. Οφθαλμολογικά Χρονικά 2003;4: 429-37

            28. Σακκάς Λ. Παθογένεια της οστεοαρθρίτιδας. Ρόλος των Τ λεμφοκυττάρων. Ελληνική Ρευματολογία 2004;15:70-2

            29. Σακκά ΧΓ, Σακκάς ΛΙ. Προκαλείται η συστηματική σκλήρυνση από ΤΗ2 λεμφοκύτταρα;  Ελληνική Ρευματολογία 2004;15:156-64.

            30. Σακκάς ΛΙ. Σπάνιες μορφές αγγειίτιδας. Ελληνική Ρευματολογία 2005(Suppl): 44-48

            31. Σακκάς ΛΙ. Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας.  Ελληνική Ρευματολογία 2007;18:125-7.

            32. Κοντογιάννη Α, Σακκάς ΛΙ. Εκτίμηση της δραστηριότητας της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην καθημερινή πράξη.  Ελληνική Ρευματολογία 2007;18:151-6

            33. Σακκάς ΛΙ. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση: κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και θεραπείας. Ελληνική Ρευματολογία  2007;18:315-8

            34. Αλεξίου Ι, Θεοδωρίδου Κ, Ζιώγας Α, Κουτρούμπας Α, Γερμενής Α, Σακκας ΛΙ. Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου σε Ελληνες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2007;18:275-83.

            35. Σακκάς ΛΙ. Κατευθυντήριες οδηγίες θεραπέιας αγγειίτιδων που συσχετίζονται με ANCA. Ελληνική Ρευματολογία.

            36. Σακκάς ΛΙ. Διάγνωση αγγειίτιδων που συσχετίζονται με ANCA. Ελληνική Ρευματολογία. 2007;18:213-7.

            37. Σακκάς ΛΙ. Τα Β λεμφοκύτταρα ως στόχος θεραπείας στη συστηματική σκλήρυνση. Ελληνική Ρευματολογία 2008;19: 289-90

            38. Σακκάς ΛΙ. Σακκάς ΛΙ. Ανοσορύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2008;19:113-7

            39. Σακκάς ΛΙ. Αναστολή τυροσινοκινάσης: ελπίδα γιατξη θεραπεία της συστηματικής σκλήρυνσης. Σακκάς ΛΙ. Οξεία οσφυαλγία. Ελληνική ρευματολογία 2009;20:27-28

            40. Σακκάς ΛΙ. Κατευθυντήριες οδηγίες της EULAR βασισμένες σε ενδείξεις για τη θεραπεία της ινομυαλγίας. Ελληνική Ρευματολογία 2008;19:27-28.

            41. Κουτρούμπας Α, Σακκάς ΛΙ. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις. Από τη διάγνωση στη θεραπεία. Ελληνική Ρευματολογία 2008;19:41-53 

            42. Αναγνωστόπουλος Ι, Ζινζαράς Η, αλεξίου Ι, Παπαθανασίου Α, Ντάβας Ε, Κουτρούμπας Α, μπαρούτα Γ, Σακκάς ΛΙ. Ο επιπολασμός της χρόνιας αρθρίτιδας στο γενικό πληθυσμό της κεντρικής Ελλάδας. Ελληνική Ρευματολογία 2008;19(4):318-28.

            43. Σακκας ΛΙ. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας. Ελληνική Ρευματολογία 2009

            44. Εξελίξεις στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα  Ελληνική Ρευματολογία 2009;20:101-102.

            45. Koutroumpas A, Zafiriou E, Terzis A, Sakkas L. Granuloma annulare after infliximab treastment for rheumatoid arthritis. Hellenic Rheumatology 2009;20: 103-5

            46. Sakkas LI. Η σημερινή πραγματικότητα στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ελληνική ρευματολογία 2009-2010;20-21:27-30

            47. Σακκας ΛΙ. Θεραπεία αγγειίτιδαςANCA. Το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας άλλης; Ελληνική Ρευματολογία 2010; 21: 237-8

            48. Σακκάς Λ, Κατσιάρη Χ. Θεραπεία ANCA  θετικής αγγειίτιδας. Ελληνική Ρευματολογία 2010; 21: 239-43.

            49. Σακκας ΛΙ. Νέα κριτήρια ύφεσης της ρευματοειδολυς αρθρίτιδας. Ελληνική Ρευματολογία 2011; 22: 21-22

            50. Γεροδημος Χ, Σακκάς ΛΙ. Αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση. Ελληνική Ρευματολογία 2011; 22:23-33.

            51. Κουτρούμπας Α, Σιμοπούλου Θ, Σακκάς ΛΙ. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη στην οστεοαρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2011;22: 34-44.

            52. Βαρνά Α, Σακκάς ΛΙ. Συστάσεις του ACR για τους δείκτες ενεργότηττας της νόσου στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(1):14-15

            53. Σιμοπούλου Θ, Βαρνά Α, Κατσιάρη Χ, Σακκάς ΛΙ. Γυναίκα 41 ετών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και neuromyelitis optica. Κλινική περίπτωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(1):38-43

            54. Βαρνα Α, Σακκας ΛΙ. Ανδρας 67 ετων με αυχενική δυσκαμψία, ψωρίαση και νόσο Crohn. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(1):44-45.

            55. Σακκάς ΛΙ. Πρωτοπαθής αγγειίτιδα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(2):12-13

            56. Σακκάς ΛΙ, Βαρνά Α. Ποια η διάγνωσή σας;. Ανδρας 61 ετών με πολυαρθρίτιδα, υψηλό ρευματοειδή παράγοντα και τηλεσκοπικά δάκτυλα. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(2):48-49

            57. Σακκάς ΛΙ. Αναστολή κινασών. Μια νέα υποσχόμενη θεραπεία στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2012;23(3):13-14

            58. Σιμοπούλου Θ, Γιαννούκας Α, Αλεξίου Ι, Κουτρούμπας Α, Κατσιάρη Χ, Σακκάς ΛΙ> Υποκλινική αθηρωμάτωση σε ασθενείς με διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα άκρων χειρών και σύγκριση με μη διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα άκρων χειρών. Ελληνική ρευματολογία 2012;23(3):46-49

            58. Σιμοπούλου Θ, Βαρνά Α, Γεωργίου Ε, Σακκάς ΛΙ. Ποια η διαγνωση σας; Γυναίκα 67 ετών με πορφύρα κάτω άκρων. Ελληνική ρευματολογία 2012;23(3):50-51.

            59. Σακκάς ΛΙ, Αλεξίου Ι, Σιμοπούλου Θ, Βλυχού Μ. Δακτυλίτις στην ψωριασική αρθρίτιδα. Ελληυνική Ρευματολογία 2013;24:29-33

            60. Σιμοπούλου Θ, Βλυχού Μ, Σακκάς ΛΙ. Ποια η διάγνωση σας; Γυναίκα 32 ετών με αρθραλγίες και πολλαπλές εστίες χαμηλού σήματος στην αξονική τομογραφία σπληνός. Ελληνική Ρευματολογία 2013;24:38-40.

            61. Σακκάς ΛΙ, Σιδηρόπουλος Π, Μπούμπας Δ. Η χρήση των βιολογικών παραγόντων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ελληνική Ρευματολογία 2013;24(2): 66-68

            62. Κουτρούμπας Α, Σακκάς ΛΙ. Οδηγίες του Αμερικανικού κολλεγίου ρευματολογίας για τη θεραπεί της ουρικής αρθρίτιδας 2012. Ελληηνική ρευματολογία 2013;24(3):136-140

            63. Σακκάς ΛΙ. Το ustekinumab για την ψωριασική αρθρίτιδα. Ελληνική ρευματολογία 2013;24(3)¨122-23

            64. Γεωργίου Ε, Κατσιάρη Χ, Σακκάς ΛΙ. Ποια η διαγνωση σας; Ανδρας 62 ετών με σκληρία δέρματος. Ελληνική Ρευματολογία 2013;24(3):148-9

BIBLIA H ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

            Παπαστεριάδη Χ, Σακκάς ΛΙ. HLA και ρευματικά νοσήματα. Στο Ανοσολογία-αυτοανοσα ρευματικα νοσηματα. Συντάκτης: Μουτσοπουλος, εκδότης:Λίτσας, Αθήνα, 1990, σελ 375-87.

            Σακκάς ΛΙ. Βασικές Αρχές Ανοσολογίας.  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2000. σελ 1-300.

            Σακκάς ΛΙ, Σταθάκης Ν. Διαταραχές του Ανοσοποιητικού Συστήματος και Ρευματικά Νοσήματα. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2002, σελ 1-225.

            Σακκάς ΛΙ. Μετάφραση των κεφαλαίων: Periodic syndromes, Biologic agents. Genetics. Στο βιβλίο: Primer on the rheumatic diseases. ed Klipper

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Πανω απο 200 ερευνητικές εργασίες ανακοινωθηκαν σε διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Citations: 6353

h-index:42

i-index:110

Copyright © 2024 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΣΑΚΚΑΣ. All rights reserved.
Designed & Developed by
  Elarisa  
&
  Findigital